Nieuwsoverzicht Maart 2017

* Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) mogen werkgevers hun werknemers nog maar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten geven en niet langer dan twee jaar in tijdelijke dienst houden, anders moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgen. Werknemers hebben hierdoor weinig zicht op een vast dienstverband, wijken uit naar flexibele banen of gaan als zzp’er aan het werk, waarbij pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet vanzelfsprekend zijn. Werkgevers daarentegen zijn huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen, omdat zij bij uitval door ziekte in het slechtste geval twee jaar lang het loon moeten doorbetalen en maar moeilijk werknemers kunnen ontslaan. Als de politiek niet ingrijpt gaan we in 2027 toe naar een situatie waarin de verhouding tussen flex en vast 50/50 is, aldus Rob Witjes (hoofd arbeidsmarktinformatie UWV). Het is aan de politiek om nu in te grijpen. Wij volgen dit op de voet en houden je op de hoogte.

* Wetsvoorstel flexibele AOW verworpen, maar verzamelwet pensioenen 2017 ligt bij Tweede Kamer
D66 en enkele afgesplitste Kamerleden (voor installatie nieuwe Tweede Kamer) stemden voor het plan. Door het voorstel zou het mogelijk worden om eerder te stoppen met werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd, maar dan tegen een lagere uitkering.
Met de verzamelwet wordt beoogd de pensioenwetgeving te verbeteren. Een verduidelijking van de regels voor pensioenfondsen, informatieverstrekking door de pensioenuitvoerder en de wet verbeterde premieregeling, zijn hierin opgenomen. Het wetsvoorstel wordt op 29 maart 2017 in de Tweede Kamer besproken. Wordt vervolgd.

* Vereenvoudiging Beslagvrije voet
Bij schulden moeten schuldeisers rekening houden met een vastgesteld bedrag waarop geen beslag gelegd mag worden. De schuldenaar moet maandelijks ten minste 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm overhouden voor levensonderhoud. Met de wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt beoogd om de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger te maken en daarnaast ervoor te zorg dat beslagleggers bekend zijn met elkaars incassoactiviteiten.

* De huur inhouden bij gebreken, pas op!
Een huurder besloot eigenhandig de huur te verminderen nu hij last had van schimmelvorming in het trappenhuis van het gehuurde. De verhuurder gaat naar de rechter en vordert betaling van de huurachterstand die inmiddels was ontstaan. De huurder vordert schadevergoeding van de verhuurder vanwege een misgelopen opdracht als gevolg van de schimmelvorming. De kantonrechter heeft de vordering van de verhuurder toegewezen en van de huurder afgewezen, waarop huurder in hoger beroep gaat. Het Hof gaat mee met de kantonrechter. De huurder heeft volstrekt onvoldoende toegelicht waarom geen sprake is van huurgenot, waarom hij gerechtigd is tot huurprijsvermindering en waarom hij niet tot huurbetaling overging nadat de schimmelvorming was verholpen. (Bron: uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:141)

* Overlast in het huurrecht
Nu de barbecues weer aangaan en de volumeknop van geluidsinstallaties weer omhoog gaat, is het onderwerp huuroverlast terug van vakantie. Wanneer levert overlast nu een gebrek op en is daarmee aantasting van het huurgenot? In een zaak waarbij een huurder klaagt over geluidsoverlast van de buren en de verhuurder om vervangende woonruimte verzocht, oordeelde het Hof dat geen sprake was van een gebrek omdat de verhuurder adequaat heeft gereageerd op de klachten. Volgens het Hof was geen sprake van ernstige aanhoudende overlast of een extreme situatie die de grenzen van hetgeen buren van elkaar te accepteren hebben, overschrijdt. (Bron: uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:187)