Nieuwsoverzicht Juli 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017
Eerder berichtten wij over de invoering van de Arbowet en de Wet aanpak woonoverlast. Maar er zijn nog meer wijzigingen die ingaan in juli 2017. Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op gebied van huren, arbeid en pensioen.

* Huurprijsverhoging: voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijsverhoging van tussen de 2,8% en 4,3% afhankelijk van je inkomsten in 2015. Voor AOW'ers en huishoudens met vier of meer personen geldt een maximale verhoging van 2,8%. In de vrije sector (huurprijzen hoger dan €710,68) mogen particuliere verhuurders de huurverhoging zelf vaststellen, tenzij een indexeringsclausule in de huurovereenkomst staat opgenomen.

* Minimumjeugdloon:
het minimumjeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Jongeren vanaf 18 tot en met 21 jaar vallen wel onder het minimumjeugdloon, dat wordt verhoogd. 22-jarigen hebben recht op het wettelijk minimumloon.

* Energierekening wordt duidelijker:
op de rekening moet duidelijk zijn dat de meterstanden goed zijn verwerkt en alle prijzen moeten inclusief BTW worden vermeld, net zoals andere kostenposten.

* Pensioenknip vervalt:
voor mensen met een premie- of kapitaalregeling was het mogelijk om bij pensionering eerst tijdelijk een pensioenuitkering voor maximaal twee jaar te kopen. Daarna kon een levenslange uitkering worden gekocht. Nu hoeft het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum niet meer verplicht te worden omgezet in een vast, gegarandeerd pensioen.